ซีรี่ย์จีน The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.1-60 (จบ)

The Destiny of White Snake

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว เรื่องย่อ

ซีรี่ย์จีน นางพญางูขาว The Destiny of White Snake 2019 ดัดแปลงจากนิทานพื้นบ้านคลาสสิกที่บอกเล่าเรื่องราวความรักระหว่างคนอมตะกับมนุษย์เรื่องนี้ตั้งขึ้นที่หางโจวซึ่งเป็นเมืองหลวงของศาลทางใต้ และเกี่ยวกับปีศาจงูอายุ 1,000 ปีบำเพ็ญเพียรจนมีร่างที่เปลี่ยนไปเป็นผู้หญิงที่สวยและตกหลุมรักกับชายหนุ่ม อย่างไรก็ตามพระภิกษุสงฆ์จะเข้ามาแทรกแซงและกีดกันความรักของทั้งคู่

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.1

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.2

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.3

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.4

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.5

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.6

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.7

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.8

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.9

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.10

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.11

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.12

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.13

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.14

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.15

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.16

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.17

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.18

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.19

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.20

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.21

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.22

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.23

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.24

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.25

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.26

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.27

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.28

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.29

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.30

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.31

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.32

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.33

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.34

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.35

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.36

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.37

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.38

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.39

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.40

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.41

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.42

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.43

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.44

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.45

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.46

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.47

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.48

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.49

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.50

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.51

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.52

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.53

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.54

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.55

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.56

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.57

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.58

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.59

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.60 ตอนพิเศษ1

 

The Destiny of White Snake 2019 นางพญางูขาว พากย์ไทย Ep.60 ตอนพิเศษ2

Leave a Reply

Your email address will not be published.